Formulár na odstúpenie od zmluvy

(tento formulár môžete vyplniť a odoslať v prípade, že máte ako kupujúci záujem odstúpiť od zmluvy)

Príjemca:    AUTOCENTRUM LM s.r.o, Krosnianska 693/9, 040 22 Košice

                   Tel.:+421 915 313 887

                   E-mail: info@mandaland.sk

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

a)…………………………………………………………………………….…….……………………….

b)…………………………………………………………………………….………………………………

c)……………………………………………………………………………….…..………………………..

Dátum dodania tovaru: …….……………………………………………….……………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ……………………………………………..…………………….

Adresa spotrebiteľa: …………………………………………………………….…..………………….

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …….…………

Číslo objednávky: * ………………………………………………………….…….……………………..

Číslo faktúry: *…………………………….……………………………………….…………………

Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo:**

IBAN : ………………………………………………………………………………………………….

Dátum …………..

(*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.

(**) V prípade, že kupujúci neuvedie číslo účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov, tieto mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v tomto odstúpení od zmluvy