Aj keď toto slovo pochádza z východu, samotná mandala je nadkulturným symbolom jednoty a rovnováhy vyskytujúcej sa vo všetkých dobách, kultúrach i náboženstvách. Mandaly sú staré ako ľudstvo samo, čo dokazuje i fakt, že najstaršie obrazy tohoto druhu se vyskytujú už v paleolitu. Do nášho jazyka toto slovo priniesol psychológ C. G. Jung. Dá sa povedať, že tak spojil východnú filozofiu so západnou psychológiou.
Základný vzorec mandaly je kruh, ktorý zachytáva podstatu v strede a obvode zároveň a je základnou štruktúrou stvorenia. Je to prastarý symbol, ktorý v sebe obsahuje všetko. Dáva nám toľko významov, že sa to nedá ani povedať a spočítať, kde všade mandaly môžeme najsť.
• Všetko živé sa skladá z buniek a každá bunka je v podstate kruh, ktorý má stred.
• Kryštály, ktoré tvoria ľad, skaly a hory sú z atómov. Každý atóm je vlastne mandala, ktorá má jadro.
• Samotná zem je mandala, ktorá je súčasťou ešte väčšej mandaly. Kvety, letokruhy na stromoch……všade kam pozrieme, tam sú mandaly…všade.
• Kruhové tance sú vo všetkých kultúrach silným komunitným spojivom. Sú to v podstate živé mandaly pre podporu skupinovej dynamiky a harmonizácie.
• Slnko, rodinný kruh, zverokruh, kruhové vírenie, kolotoče, veletoče, špirála slimákovej ulity, rozety na gotických katedrálach ……
• Použitie mandal vo svete – Budhistické, Tibetské, Indické, Indianské, Keltské,gotické, psychologické, vedecké, kresťanské mandaly a slovanske čarokruhy

Kruh alebo špirála sú organickou súčasťou prírody i všetkých kultúr a tvoria niečo podstatné v podloží psychickej i kultúrnej výbavy človeka. Všetky mandaly majú však jedno spoločné. Vždy vyjadrujú túžbu človeka byť súčasťou posvätného priestoru alebo sa k nemu priblížiť.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mandala je jeden z mnohých stáročiami overených foriem čerpania energie lásky, zdravia, radosti, ukľudnenia, živosti, aktivity, istoty, liečenia, harmónie,jednoty, rovnováhy…..
Vyžarujú veľa energie a sú preto ideálnymi vizuálnymi a duchovnými spoločníkmi. Tieto energetické liečive sily môžu mať pozitívny vplyv na psychiku ľudí.
V mandalach sa stretáva ženská a mužská energia. Všetko dohromady vytvára harmonický celok nesúci určitú energiu. Pokiaľ sledujeme pravidelné obrázky mandaly, duša sa ukľudnuje , vnútorný svet sa usporiadavá a dochádza tým k liečeniu na všetkých urovniach. Celý proces môže byť podporovaný takisto „múdrosťou“, ktorá je obsiahnutá v jednotlivých symboloch a ktorá pôsobí na podvedomej úrovni a to aj vtedy keď niesme s konkretným významom oboznamený. Pri práci s týmto systémom dochádza k lepšej spolupráci ľavej a pravej mozgovej hemisféry a k dalším harmonizačným pochodom ako je zjednotenie našej mužskej a ženskej časti.
Nech už sa rozhodnete použiťmandalu akokoľvek, určite bude obohatením Vášho života.