1) Mandaly predstavujú smerovanie a prostriedok na dosiahnutie požadovaného stavu mysle, ktorý vedie k osobnostnému rastu, rozvoju vnútorného potenciálu a sebaaktualizácii.[1]
2) Práca s mandalami zvyšuje sebauvedomenie a pocit vnútornej pohody. [2]
3) Práca s mandalami znižuje stres a posilňuje schopnosť odolávať stresovým situáciám. [3]
4) Mandaly zlepšujú schopnosť znižovať impulzívne správanie a prispievajú k lepšiemu rozhodovaniu a plneniu úloh. [4]
5) Tvorivé vyjadrovanie prostredníctvom mandál poskytuje bezpečný, pohodlný a prirodzený spôsob, ako spracovať a pochopiť vonkajší svet. [5]
6) Vedci zistili, že práca s mandalami poskytuje tréning, opakovanie, kontrolu a koordináciu, potrebné na aktiváciu oblastí v mozgu, ktoré zodpovedajú pozornosti a koncentrácii. [6]
7) Vyfarbovanie mandál znižuje krvný tlak a pomáha riešiť medziľudské konflikty. [7]
8) Práca s mandalami nám pomáha spracovávať dôsledky tráum. [8]
9) Mandaly ponúkajú možnosť pochopiť a uvoľniť negatívne emócie a tiež vyjadrenie vnútorných pocitov, myšlienok a postojov. [9]
10) Mandala vytvorená pre konkretnu osobu odráža jeho osobnosť. Z tohto dôvodu, to môže pomôcť ju preskúmať, a tak nájsť cestu k sebe, do centra jeho osobnosti. [10]
11) Symboly etablované v mandalach skúma jazykovedná disciplína semiotika. Ide o postup zaoberajúci sa materiálnymi a objektívnymi znakmi . Dôležité tu nie sú len prvky, ale
predovšetkým ich vzťahy, súčinnosť a usporiadanie. [11]
12) Čínska tradičná medicína je veda založená na tisícoch rokov vedomostí o vonkajších prejavoch zdravia ako aj o univerzálnych predstavách o energiách Jin a Jang a piatich prvkov. [12]

1. Jung, C. J. (1972), Symbolika mandál. Princeton: Princeton University Press.
2. Pisarik, C. T., Larson, K. R. „Facilitácia autenticity a psychologickej pohody vysokoškolských študentov použitím mandál: empirická štúdia.‟ Journal of Humanistic Counseling, 50(1), 84 – 98.
3. Carr, R., Hass-Cohen N., (2008), Arteterapia a neuroveda. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
4. Malchiodi, C. A., (1999), Lekárska arteterapia pre deti. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
5. Buchalter, S. I., (2004), Praktická arteterapia. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
6. Ibid
7. Schrade, M.A., Tronsky, L., Kaiser, D., (2011), Fyziologické dôsledky vytvárania mandál dospelými jedincami s intelektovým
postihnutím. The Arts in Psychotherapy, 38, 109 – 113.
8. Henderson, P., Mascro, N., Rosen, D., Skillern, T., (2007), Liečivé mandaly: empirická štúdia aktívnej imaginácie. Psychology of
Aesthetics, Creativity, and the Arts, 1, 148 – 154.
9. Ibid.
10. Jung, C. J. (1972), Mandaly, Obrazy z nevědomi
11. wikipedia.org
12. Ibid