V prípade reklamácie, prosím vyplňte tento reklamačný formulár.

Formulár na reklamáciu tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu

www.mandaland.sk

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ………………………………………..

Adresa: …………………………………………………………

Telefón: ……………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………

Týmto reklamujem tovar, ktorý som si objednal/a z internetového obchodu

www.mandaland.sk

Reklamovaný tovar :

Číslo objednávky: ………………………… zo dňa ……………………………

Číslo faktúry: ………………………………  zo dňa …………………………..

Názov tovaru: ……………………………………………………………………….

Popis reklamácie:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V …………………………….. dňa …………………………………

                                                                                                        ………………………………………. 

                                                                                                                 podpis kupujúceho                                       

Vyjadrenie k reklamácii ( tieto údaje vypĺňa predávajúci )

Reklamácia prijatá dňa: …………………………………….. č. reklamácie:………………………………….

Vyjadrenie k reklamácii:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reklamácia vybavená dňa: …………………………………

Reklamáciu vybavil: ………………………………………….                       ………………………………………

                                                                                                                podpis predávajúceho