Tak to som ja, Ing. Štefánia Matis, narodená v roku 1985.
V súčastnosti žijem v Košiciach ale narodila som sa a vyrástla na severovýchode Slovenska ,kde moje korene siahajú do rodu Varholovcov, možno aj preto som od detstva inklinovala k umeniu rôzneho druhu , ale najviac som sa rozvíjala prostredníctvom kreslenia a maľovania.
Aj keď som vyštudovala letecké inžinierstvo, s vekom a vyspelosťou ma zvedavosť privádza k ezoterickejším predmetom a popri podnikaní a starostlivosti o rodinu sa mi žiadalo rozvíjať svoju duchovnú umeleckú stránku. Tak som zakotvila pri maľbe krajiniek, prírody a portrétov.
Pri maľbe portrétov, kde je dôležite zachytiť podstatu človeka, jeho emóciu, vyžarovanie a tú ozajstnú iskru v oku začínam s „výskumom“ ako vlastne namaľovať energiu človeka. Pravé tú energiu , ktorú cítite len pri osobnom kontakte. Ako namaľovať a zhmotniť to neviditeľné, ktoré je však podstatou bytia daného človeka ?
Prostredníctvom rôznych zážitkov, stretnutí a štúdia objavujem vášeň pre prácu s mandalami a symbolmi. Ale odkiaľ získať tie najvernejšie informácie o tvorbe mandal?
No priamo od zdroja.
Môj zdroj informácii ,inšpirácií a štúdia je najznámejší slovenský mandalista Mgr. Ľubomír Slejzák, ktorý ako prvý na Slovensku začal tvoriť mandaly podľa zamerania, či už osobne,rodinne alebo partnerské. Po absolvovaní intenzívneho treningu uňho, nekončiaceho vzdelávania sa, som získala unikatné know-how, na základe ktorého vám dokážem namaľovať funkčnú mandalu priamo pre Vás s tou správnou pridanou hodnotou. Mandaly tvorím podľa unikátneho systému zloženia jednotlivých symbolov, farieb a vzájomných väzieb podľa 5 elementov so zvláštnym záujmom o starodávne slovanské symboly, symboly klasickej čínskej medicíny a posvätnú geometriu. Teraz už trochu viete kto som , a ja Vás naopak s radosťou spoznám prostredníctvom mandál, ktoré pre Vás vytvorím.