Tak to som ja, Ing. Štefánia Matis, narodená v roku 1985.
V súčastnosti žijem v Košiciach ale narodila som sa a vyrástla na severovýchode Slovenska ,kde moje korene siahajú do rodu Varholovcov, možno aj preto som od detstva inklinovala k umeniu rôzneho druhu , ale najviac som sa rozvíjala prostredníctvom kreslenia a maľovania.
Aj keď som vyštudovala letecké inžinierstvo, s vekom a vyspelosťou ma zvedavosť privádza k ezoterickejším predmetom a popri podnikaní a starostlivosti o rodinu sa mi žiadalo rozvíjať svoju duchovnú umeleckú stránku. Tak som zakotvila pri maľbe krajiniek, prírody a portrétov.
Pri maľbe portrétov, kde je dôležite zachytiť podstatu človeka, jeho emóciu, vyžarovanie a tú ozajstnú iskru v oku začínam s „výskumom“ ako vlastne namaľovať energiu človeka. Pravé tú energiu , ktorú cítite len pri osobnom kontakte. Ako namaľovať a zhmotniť to neviditeľné, ktoré je však podstatou bytia daného človeka ?
Prostredníctvom rôznych zážitkov, stretnutí a štúdia objavujem vášeň pre prácu s mandalami a symbolmi. Tvorím mandaly osobne,rodinne, partnerské alebo firemné. Mandaly tvorím podľa unikátneho systému zloženia jednotlivých symbolov, farieb a vzájomných väzieb podľa 5 elementov so zvláštnym záujmom o starodávne slovanské symboly, symboly klasickej čínskej medicíny a posvätnú geometriu. Teraz už trochu viete kto som , a ja Vás naopak s radosťou spoznám prostredníctvom mandál, ktoré pre Vás vytvorím.